Danas je potpisan Sporazum o pristupanju i korišćenju portala Gradske uprave grada Vranja i svih Opštinskiih uprava u Pčinjskom upravnom okrugu.

Tim povodom načelnik Gradske uprave Dušan Aritonović naveo je da je potpisivanje ovog Sporazuma od velikog značaja za uvođenje mehanizma za standardizaciju i ujednačavanje postupanja nadležnih uprava, njihovu bolju komunikaciju, sprovođenje načela ekonomičnosti u radu javne uprave, a sve u cilju obezbeđenja pravne sigurnosti stranaka u postupku.

–  Gradska uprava Vranje razvila je poseban portal www.vranjeforum.org.rs i obavezala se da ga ustupi bez naknade svim Opštinskim upravama u Pčinjskom okrugu, rekao je Aritonović.