Odlukom o raspodeli sredstava iz Budžetskog fonda za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku/gradsku upravu u 2019. godini, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave dodelilo je Gradskoj upravi grada Vranja posebno priznanje u oblasti efikasnosti i delotvornosti za uložene napore, preduzete aktivnosti i postignute rezultate u prošloj godini, dok je prva nagrada za najbolju opštinsku upravu u oblasti efikasnosti i delotvornosti u 2019. godini dodeljena opštini Medveđa.

Prema rečima Dušana Aritonovića načelnika Gradske uprave grada Vranja, tokom 2019. godine preduzete su mere i aktivnosti u cilju uvođenja inovacija i unapređenja rada svih oranizacionih jedinica Gradske uprave, tako da su ostvareni izuzetni rezultati. Ovo posebno priznanje za  Aritonovića i Gradsku upravu je satisfakcija da i u narednom periodu nastave da rade još bolje, a sve sa ciljem daljeg unapređenja rada i jos boljih  rezultata.