Samo u toku jučerašnjeg dana na teritoriji Pčinjskog okrugua, zabeleženo je čak 15 požara. Sa tim u vezi Кancelarija za vanredne situacije pri Kabinetu gradonačelnika, dala je konkretne smernice i upozorenja, kako bi se obezbedio odgovarajući nivo sigurnosti i izbegle sve neželjene posledice.

Iz Кancelarije za vanredne situacije upozoravaju se svi građani da ne pale strništa, a da lako zapaljive tečnosti, goriva i druge materije pravilno uskladište. Spaljivanje strnih useva, smeća i biljnih ostataka zabranjeno je Zakonom o zaštiti od požara. Takođe, zabranjeno je loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume, izuzev na određenim, vidno obeleženim mestima.

Ukoliko se utvrdi da je na poljoprivrednom gazdinstvu vršeno spaljivanje žetvenih ostataka, gazdinstvo gubi pravo na podsticajna sredstva u poljoprivredi, u periodu od tri godine. Takođe, s obzirom na proglašeno vanredno stanje kaznene mere su daleko oštrije, a lice koje je izazvalo požar dužno je da vatrogasno – spasilačkoj jedinici nadoknadi troškove intervencije, u skladu s posebnim propisom.

Ukoliko uočite požar neophodno je odmah obavestiti vatrogasnu jedinicu na broj 193.