Svetski dan higijene ruku obeležava se danas, 5. maja, a ove godine, pod posebnim okolonostima, zbog epidemije koronavirusa. Ovaj dan u zdravstvenim ustanovama  obeležava se na inicijativu Alijanse za bezbednost pacijenata Svetske zdravstvene organizacije u 182 zemlje sveta i oko 22 000 zdravstvenih ustanova, ove godine pod sloganom „Medicinske sestre i babice, čista nega je u vašim rukama“.

Stručnjaci ukazuju da je higijena ruku jedna od osnovnih mera prevencije bolničkih infekcija koja ne košta mnogo, a omogućava velike uštede kako za samu zdravstvenu ustanovu, tako i za celokupno društvo, jer smanjuje potrošnju lekova, laboratorijske i druge analize, skraćuje dužinu hospitalizacije i smanjuje radnu odsutnost.

Svake godine milioni pacijenata u celom svetu dobiju neku od bolničkih infekcija. Bolničke infekcije su jedan od najčešćih neželjenih događaja vezanih za zdravstvenu negu, a stvaran broj pacijenata sa bolničkom infekcijom je teško utvrditi zbog teškoća u prikupljanju podataka. Bolničke infekcije je moguće prevenirati i sprovođenjem postupka higijene ruku zaposlenih, u pravo vreme i na pravi način.

Koža ruku, koja se najviše i najbrže prlјa, zahteva posebnu negu, jer se preko prlјavih ruku mogu preneti uzročnici mnogih zaraznih bolest. Na rukama se mogu nalaziti brojni mikroorganizmi koji se za samo nekoliko sati mogu umnožiti i do 100.000 ili više po ruci.

Ova kampanja predstavljja značajan deo edukacije zdravstvenih radnika, posvećene poboljšanju i održavanju higijene ruku na pravi način i u pravo vreme, kako bi se na adekvatan način smanjio broj bolničkih infekcija u zdravstvenim ustanovama.