Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija saopštilo je da je Zakonom o ugostiteljstvu i Pravilnikom kojim se uređuje sadržina i način vođenja evidencije objekata za smeštaj, propisana obaveza ugostitelja koji pružaju usluge smeštaja u nekategorisanom ugostiteljskom objektu, da podnesu prijavu jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji se objekat nalazi.

Pravilnikom o načinu unošenja, rada, vođenja i korišćenja Centralnog informacionog sistema i njegovoj sadržini i vrsti podataka, od 1. oktobra 2020. godine kreće puna primena Centralnog informacionog sistema (eTurista).

Primenom Pravilnika kojim se uređuje oblast centralnog informacionog sistema (eTurista), ugostititelji će moći da prijavljuju domaće i strane turiste, isključivo preko CIS-A.

Izvor: Gradski sajt