Kancelarija za mlade Vranje aktivna je  u oblasti planiranog, sistemskog i profesionalnog rada sa mladima, sa ciljem razvoja zajednice.

Ova organizacija jedan je od inicijatora krovnih asocijacija mladih, kao što je KOMS.

Kancelazija za mlade radi na jačanju aktivizma mladih, edukaciji, prevenciji rizičnog ponašanja i svakodnevno daje doprinos osnaživanju mladih i razvoju politike za mlade.

Stefan Filipović, predsednik Kancelarije za mlade ispričao nam je više o radu, misiji, dostignućima, uspesima i pozitivnim promenama koje je Kancelarija za mlade ostvarila  tokom decenijskog postojanja.

  1. Kako je nastala Kancelarija za mlade, sa kojom idejom je sve počelo, kako se razvijala vaša misija?

Kancelarija za mlade predstavlja organizacionu jedinicu lokalne uprave, u kojoj su utvrđeni sistemi kojim će se kreirati i sprovoditi lokalna politika za mlade utemeljena na osnovnim načelima Nacionalne strategije za mlade. Uloga Kancelarije za mlade jeste da obezbedi okruženje koje omogućava mladima da se razviju u onakve odrasle osobe kakve su potrebne društvu i društvenoj zajednici da bi napredovali u budućnosti. Kancelarija za mlade grada Vranja osnovana je 2010 godine.

  1. Koji su osnovi ciljevi rada Kancelarije?

Delokrug Kancelarije za mlade je da razvija, sprovodi, prati lokalnu omladinsku politiku, inicira izradu i prati sprovođenje akcionih planova za mlade na lokalnom nivou.

– Uspostavlja saradnju sa svim relevantnim partnerima i radi na njihovom umrežavanju, komunikaciji i koordinaciji.

– Pratimo rad odgovornih za rad sa mladima i na koji način se troše sredstava iz budžeta grada koja su usmerena na potrebe mladih.

– Podstičemo aktivizam mladih, komuniciramo sa mladima i obezbeđujemo učešće mladih u procesima donošenja odluka i uključivanje relevantnih mladih činioca u sve političke i društvene tokove.

– pružamo tehničku, materijalnu i finansijsku podršku omladinskim organizacijama i inicijativama mladih, aktivni smo zagovarači za veća izdvajanja budžetskih sredstava za potrebe mladih, apliciramo i pružamo podršku inicijativama i projektima mladih,

– obezbeđujemo podršku u radu drugim institucijama,

-sprovodimo tokom godine više istraživanja o potrebama i problemima mladih u lokalnoj zajednici,

  1. Najznačajnije aktivnosti u proteklom periodu?

Jedna od značajnijih aktivnosti koju bih svakako izdvojio jeste Film festival MOST. Jedna inovativnost koju smo pokrenuli pre tri godine i gde su u samoj organizaciji uključeni važni i relevantni činioci i organizacije kao što su Studenstka unija Srbije, Ruski Dom u Beogradu, Balkanska kreativna grupa, Jakov QMC. U fokusu programa Festivala su projekcije dokumentarnih, amaterskih i animiranih filmova stranih i domaćih umetnika. Festival je sačinjen od seminara kinematografije i bioskopa na otvorenom, a sve aktivnosti vode eminentni ljudi iz sveta filma, glumci pozorišta Bora Stanković i članovi Škole animiranog filma. Ovaj događaj svake godine okuplja mlade neafirmisane umetnike i strudente sa tri kontinenata među kojima  ću navesti samo neke, učesnici iz Rusije, Belorusije, Poljske, Alžira.. Ove godine nažalost, zbog pandemije uzrokovane virusom Covid 19, a zbog poštovanja preporuka i epidemioloških mera, nismo organizovali Film festival MOST, ali se zato lično nadam da ćemo sledeće godine nadoknaditi i organizovati festival na jednom visokom i kvalitetnom nivou u rangu međunarodnih festivala, jer grad Vranje to svakako zaslužuje.

Izdvojio bih takođe novi servis za mlade, odnosno Info centar za mlade grada Vranja koji je osnovan u okviru projekta “Unapređenje mehanizama informisanja mladih u Vranju – Info za mlade” koji je finansiran od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Cilj Info centra za mlade grada Vranja je da omogući mladima pristup svim relevantnim informacijama i da im pruži podršku u pronalaženju odgovora na pitanja koja ih zanimaju i za koja ne znaju kome da se obrate. Informacije pružamo individualno putem info pulta koji je otvoren za mlade i dostupan bez prethodne najave svakim radnim danom.

Informišemo mlade o pitanjima od značaja za mlade kao što su obrazovanje, zapošljavanje, mogućnostima za aktivno i kvalitetno provođenje slobodnog vremena, bavljenje sportom, negujemo bezbedne i zdrave stilove života. Sprovodimo omladinske i volonterske akcije, ovde bih naročito izdvojio jer osećam obavezu i dugujem veliku zahvalnost svim volonterima Kancelarije za mlade koji su od marta i početka vanrednog stanja u brobi protiv virusa korone svakodnevno bili na terenu i na usluzi prvo najstarijim sugrađanima, a kasnije i Zdravstvenom centru Vranje. 92 Volontera Kancelarije za mlade su tokom vanrednog stanja svakodnevno vršila nabavku i dostavu osnovnih životnih namirnica,  podelu paketa pomoći socijalno i materijalno ugroženog stanovništva, dezinfekciju na gradskim pijacama, kao i podelu zaštnitnih maski i rukavica. I još jednom veliko hvala tim mladim, hrabrim ljudima.

  1. Koje su potrebe mladih u Vranju?

Najveći problem mladih u Vranju svakako jeste kako im obezbediti posao, životnu egzistenciju i na taj način zadržati mlade u našem gradu. Kancelarija za mlade upravo iz tog razloga konstantno organizuje seminare i edukacije gde su prisutni poslodavci. Potrebno nam je da mladi budu u direktnom kontaktu sa poslodavcima jer je to jedinstvena prilika da mladi unaprede profesionalne veštine u potrazi za poslom. Jedan od projekata tog tipa koji Kancelarija za mlade realizuje  već tri godine jeste “Coca-cola podrška mladima”. Kao što sam i rekao ovaj projekat se tri godine sprovodi u Vranju i mladima omogućava da unaprede svoje lične i profesionalne veštine kako bi lakše došli do posla. Program se realizuje u saradnji sa Nacionalnom službom zapošljavanja, Ministarstvom za rad, i NALED-om. Vranje je jedan od 17 gradova u Srbiji u kome se program sprovodi. Mi razgovaramo sa mladim ljudima, prikupljamo informacije kako bi u što boljem i kvalitetnijem smislu unapredili njihov život u gradu. Lokalno rukovodstvo grada prepoznalo je interese i potrebe mladih, a osnovni pokazatelj tome jeste taj što je budžet Kancelarije za mlade iz godine u godinu sve veći. Lokalno rukovodstvo na čelu sa gradonačelnikom grada dr Slobodanom Milenkovićem želi da ulaže u nove mlade, kvalitetnije i kreativnije ljude i na taj način da zajedno uključujemo mlade ljude u sve društvene i političke tokove života.

  1. Planovi KZM Grada Vranja za naredni period?

Osnovni projekat koji je prioritet Kancelarije za mlade u narednom periodu i za koji se ja lično zalažem jeste “apple smart učionica”, odnosno IT KUTAK. Mi smo pripremne aktivnosti za početak realizacije ovog projekta sproveli u 2019. godini, mladi su upoznati sa planom i programom, održali smo ukupno 7 sastanaka i 5 Info sesija sa licenciranim Apple trenerima i predavačima, sama ocena menadžmenta je da su stvoreni svi uslovi za početak realizacije projekta, nažalost zbog pandemije uzrokovane virusom Covid 19 nismo mogli početi sa realizacijom u 2020. godini obzirom da projekat obuhvata šestomesečni teorijski deo i šestomesečni praktični deo, ali ukoliko epidemiološke mere i celokupna situacija oko virusa korona bude bolja, počinjemo sa realizacijom projekta 2021. godine i nastojaćemo da iz godine u godinu stvaramo mlade programere, mlade developere, influensere koji će razvijati kreativnu industriju i stvarati svoj IT kutak u Vranju.

Na kraju iskoristio bih priliku da vašoj redakciji i portalu poželim puno uspeha u daljem radu i da budete istrajni u kvalitetnom izveštavanju.