Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja – logoZavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, u okviru projekta „Podrška reforme građanskog vaspitanja“, raspisuje Konkurs za izbor primera uspešnih projektnih aktivnosti ostvarenih u okviru građanskog vaspitanja u osnovnim i srednjim školama. Projekat je deo Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost: unapređenje dijaloga i društvene kohezije u, i između, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije“, koji sprovode UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansira ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF).
Pod primerima se podrazumevaju različite projektne aktivnosti koje su sprovedene u okviru časova građanskog vaspitanja u osnovnoj i srednjoj školi, a izdvajaju se po temi, načinu rada, postignutim efektima ili nekom drugom kriterijumu uspešnosti. Sledeće godine biće 20 godina kako se građansko vaspitanje ostvaruje u našim školama i potrebno je da mnogi dobri primeri rada sa učenicima u okviru ovog izbornog programa postanu vidljivi i inspiracija drugim nastavnicima. Konkurs se odnosi na projektne aktivnosti jer su one sastavni deo i starih i novih programa građanskog vaspitanja i predstavljaju važan segment rada sa učenicima na razvoju građanskog aktivizma i kompetencije za odgovoran život u demokratskom društvu. Projekat, kao forma rada, izabran je i zato što njegovo sprovođenje pruža značajnu podršku razvoju i drugih međupredmetnih kompetencija kao što su kompetencija za učenje, saradnju, komunikaciju, rešavanje problema, rad sa podacima, za preduzimljivost ili digitalnu kompetenciju.
Konkurs je otvoren do 15. januara 2021. godine.
Pravo učešća na Konkursu imaju osnovne i srednje škole. Ustanova može poslati više primera na Konkurs u odvojenim prijavama.
Za prijavu treba koristiti sledeći OBRAZAC (kliknite na link za preuzimanje).
Uputstvo za popunjavanje obrasca preuzmite OVDE.
Prijave treba poslati u elektronskom obliku putem onlajn formulara koji se nalazi na adresi zavod.edu.rs/gradjansko/
Pristigle prijave pregledaće komisija koju formira Zavod. Rezultati će biti objavljeni na sajtu Zavoda 15. februara 2021. Izabrani radovi biće uvršteni u bazu projekata građanskog vaspitanja. Najuspešniji primeri biće javno predstavljeni u martu 2021. godine u Beogradu.
Više informacija na zuov.gov.rs