Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih  u Vranju , već  64 godina radi na zadovoljavanju potreba gluvih i nagluvih osoba i na pružanju usluga u cilju ostvarivanju njihovih  prava  i interesa.

Organizacija radi na unapređenju svih vidova zaštite i podizanja kvaliteta života gluvih i nagluvih ljudi, Trenutno, na teritoriji Pčinjskog okruga ima više od 900 ljudi sa oštećenim sluhom koji se prema potrebi obraćaju Organizaciji za pomoć u različitim situacijama. Od pomenutog broja, 187 osoba sa oštećenim sluhom je učlanjeno u Međuopštinsku organizaciju gluvih i nagluvih Vranje, koja im pruža brojne sadržaje i aktivnosti.

Osnovni problem gluvih  je u ostvarivanju komunikacije  sa okolinom  pa  svakodnevno koriste usluge prevođenja sa znakovnog na srpski i sa srpkog na znakovni jezik u  različitim situacijama  u  zavisnosti od potreba, objašnjava Snežana Simonović, sekretar ove Organizacije.

  • Našim članovima je često potreban provod dokumentacije i popunjavanje formulara , recimo kada idu u SUD, MUP, Centar za socijalni rad, RFZO, PIO, Zdravstveni centar i drugo, te im mi pomažemo oko prevoda.

U cilju socijalizacije i edukacije gluvih u ovoj organizaciji se  organizuju razne radionice i aktivnosti. Postoje sekcije u oblasti sporta i u oblasti kulturnog stvaralaštva.

  • U oblasti sporta rade sekcija za pikado, šah, stoni tenis . U zavisnosti od mogućnosti učestvujemo na takmičenjima i turnirima za gluve  u ovim sportovima gde smo osvajali mnoga priznanja.

 U oblasti kulturno-umetničkog stvaralaštva u organizaciji postoji folklorna, dramska sekcija  a od 2017. i  recitatorska sekcija. Folklorna sekcija je osnovana pre 14 godina i do sada je sa svojim članovima imala veliki broj nastupa.

  • Naša folklorna sekcija učestvovala je na brojnim republičkim festivalima kulturno-umetničkoig stvaralaštva gluvih, sa igrama iz Vranja i gotovo  uvek imamo zaopažene nastupe i  uspešno  predstavljamo svoj grad.  Tako su se nizala brojna priznanja i nagrade osvojene na festivalima  prvo mesto u Kosovskoj Mitrovici 2013. i Beogradu 2014. drugo mesto u Kragujevcu  i 2015. godine, treće mesto 2017. godine u Paraćinu i 2018.drugo mesto u Požarevcu.

Dramska sekcija postoji već  12 godina . Na probama dramske sekcije članovi stiču znanja o pantomimi,

  • Pantomima je inače slabo poznata umetnost, njena je osnova zapravo  pokret i mimika što je blisko gluvima. Od 2012. godine imamo uspešnu saradnju sa profesionalnim glumcem, režiserom i pantomimičarom, Trajčetom Gjorgievim koju ostvarujemo putem realizacije projekta Međunarodni festival pantomime “P(h)antomfest” koji polako postaje tradicionalan,
  • Ove godine planiramo organizaciju  Devetog međunarodnog festivala pantomime. Do sada su festivali bili podržani od strane Ministarstva kulture, grada Vranja  a par godina i od strane  ambasade SAD-a u Beogradu i Evropskog progresa. Dosadašnji festivali su bili dobro posećeni i  imali dobar prijem od strane publike i u isto vreme ispunili svoju svrhu i cilj –brisanje razlika između čujućih i gluvih pratioca programa.

Zahvaljujući ovoj sekciji  poznati pantomimičari u svetu posetili su naš grad.

  • Od početka organizovanja Festivala do danas u stvaranju raznih predstava je učestvovalo 24 naša člana,  a u gostujućim predstavama  7 gluvih  glumaca  iz Srbije  i 16 profesionalnih pantomimičara iz inostranstva (Francuska, Rumunija,  SAD,  Švajcarska, Bugarska, Makedonija). Vranjska publika je imala priliku da se upozna sa svetski poznatim  pantomimičarima među kojima su neki  gostovali prvi put  u Srbiji:  Avner Ajzenberg, Hilari Čemplejn, Rik Vejmer, Lori Held, Greg Goldson, Bil Bauer, Robert Post, Damir Dantes, Ana Pepine,Pol Čempojeru Stefan Ruksanda, Aleksandar Ilijev Gerasim Dušlijev. Sam festival je  svojim sadržajem  i  pravom, nekomercijalnom kulturom obogatio kulturni život  našeg grada.   Dramska sekcija je osvojila brojna priznanja prilikom nastupa ne samo na festivalima za gluve već i na dramsko-amaterskim festivalima i međunarodnom festivalu “Panfiz” u Skoplju na kome smo učestvovali 2013, 2016. i 2017.  Naše predstave na gostovanjima publika je uvek dobro prihvatala.

Recitatorska sekcija je takođe pokazala rezultate.

  • Pre tri godine počela je sa radom i recitatorska sekcija, a već 2018. na Festivalu kulturno-umetničkog stvaralaštva gluvih Srbije u oblasti recitala naša članica Snežana Stanković  je osvojila 2. mesto.

Međuopštinska organizacija gluvih je mesto gde se organizuju i radionice, edukativnog i kreativnog karaktera , u okviru raznih projekata – obuka u kuvanju, obuka u šivenju, informisanje o raznim bolestima kroz predavanja doktora i slično.

Posebna pažnja se posvećuje obeležavanju važnih datuma / 8. mart, Međunarodni dan gluvih, Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, prednovogodišnja proslava , dodela novogodišnjih paketića i sl. za koje se priprema prigodan program i proslava, a u cilju razvijanja osećaja pripadnosti i povećanju samopuzdanja kod gluvih ljudi.

U organizaciji postoji  i klub za gluve,  koji gluvi svakodnevno koriste u prepodnevnim satima, a četvrtkom i subotom  i u popodnevnim satima / 18,00 -21,00h/  za druženje kada su im na raspolaganju, šah, pikado, stoni tenis, televizija i dva kompjutera sa internetom.