Ukoliko ste i Vi osoba čija deca po ceo dan provode vreme ispred računarskog ekrana, u igranju igrica ili četovanju na društvenim mrežama, prostim zabranama ili odvraćanjem od tehnologije ništa nećete postići. Pošto deca najbolje uče iz iskustva i kroz igru, možda možete probati da ih zainteresujete za programiranje još od najranijeg doba. Pored Niša gde je rođena ideja, i gde se javilo ogromno interesovanje, Centar za tehničko obrazovanje dece „ROBOKOD“ otvoren  je u Leskovcu a od nedavno postoji i u Vranju. O načinu rada nas upoznaje predavač Branislav Dimitrijević, master inženjer mašinstva i student doktorskih akademskih studija na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Nišu.

  1. Čine se Robokod bavi?

Robokod se bavi uvođenjem mladih naraštaja u svet tehnike. Programi obuka Robokoda objedinjuju računarstvo, mašinstvo i elektroniku u multidisciplinarne kurseve Robotike, Automatike i Informatike. Kroz te kurseve deca stiču osnovna znanja i veštine u konstruisanju, instalaciji, programiranju i upravljanju različitih tehničkih sistema. Svi kursevi Robokoda baziraju na logičkom, objektno orijentisanom programiranju. Primera radi, u praksi se često srećemo sa nepravilnim tumačenjem termina “Robotika”, što u većini takvih slučajeva podrazumeva igranje dece sa pametnim igračkama. U Robokodu je kurs Robotike čak i za one najmlađe naraštaje obuhvatio programiranje robotskih aplikacija za kretanje i manipulaciju drugim elementima i objektima u prostoru. Takođe, kurs informatike pored detaljnog izučavanja računara kao uređaja i njihovog načina umrežavanja, obuhvata i osnove programiranja. Programiranje je prilagođeno uzrastu deteta, a motivacija je pronađena u izradi igara i aplikacija. Ono po čemu se Robokod izdvaja je to što čak i u sklopu kursa programiranja, deca stiču veštine u dizajnu objekata, obradi slike itd.

  1. Ko su predavači koji rade sa polaznicima?

Robokod je karakterističan i po tome što budući predavač mora ispuniti niz uslova, kako bi samostalno otpočeo rad sa decom. Pored diplome odgovarajućeg tehničkog fakulteta, sa visokom završnom prosečnim ocenom i radnim iskustvom u obrazovnom sektoru, Robokod za predavače organizuje niz doobuka za kvalitetan, bezbedan i efektivan rad sa decom. Predavač Robokoda mora uvek imati odgovor na svaki izazov (svako pitanje i zahtev deteta koje pohađa kurs). Imena i reference nisu nikakva tajna, obzirom da su imena Robokodovih predavača dobro poznata u svetu tehnike, i u visokoobrazovanm ustanovama u kojima su sticali svoja znanja i veštine. Predavači su tehničke struke iz oblasti mašinstva, elektrotehnike i elektronike i robotike.

 

  1. Sa kojim uzrasnim grupama radite?

Kursevi se organizuju za uzraste 6-15 godina. Timski rad sa individualnim pristupom predavača svakom detetu ponaosob, realizuje se kroz usmereni razvoj male grupe devojčica i dečaka. Grupe u Robokodu se formiraju prevashodno prema uzrastu dece, ali se u obzir uzima i prethodno, kao i u međuvremenu stečeno, znanje i veštine.

  1. Koje je pravo vreme da deca uče programiranje?

Iskustvo je pokazalo da deca koja dolaze u Robokod imaju veliki potencijal, vrlo zdravu logiku, i mnogo motivacije. Taj stepen isteresovanja Robokod je podigao na viši nivo svojom ponudom kvalitetnih namenskih kurseva, i uspešno otpočeo sa procesom obuke za rad na računaru u ranoj fazi razvoja. Čak i deca predškolskog uzrasta uspešno savladavaju tematiku koja ih tokom redovnog školovanja može očekivati čak par godina kasnije. Tajna je očigledno u ravnomernoj zastupljenosti teorijskog i praktičnog rada na svakom kursu.

  1. Koje veštine vaši polaznici stiču i da li postoje nivoi u ovladavanju tim veštinama?

Za razliku od ustaljenih programa obuka, u Robokodu je predavač obavezan da tokom časa prati rad i razvoj svakog deteta, te u daljim fazama predlaže usmeravanje svakog deteta u određenu specifičnih oblast tehničkog obrazovanja, pa čak i napredak u smislu prelaska na viši nivo kursa, ili priključenje nekoj “naprednijih” grupi. Tako deca stiču sve sebi neophodne veštine u oblasti tehnike i programiranja, za koje su pre svega zainteresovana, dok svako dete ponaosob može pronaći sebe u onome što najviše želi i najbolje radi. Veštine koje sva deca stiču su skoro sve veštine u oblasti namenske upotrebe računara u inženjerske svrhe.

  1. Navedite zanimljivosti koje ovaj program sadrži.

Ovaj program je skup potprograma (primereno različitosti kurseva u Robokodu), i predstavlja vrlo opširno, a istovremeno i detaljno i temeljno učenje o različim mašinskim elementima i sklopovima, elektronskim uređajima i aplikacijama, i dr. Obzirom da je kompletan proces obuke baziran na računaru, kao sponi svih ostalih elemenata u savremenoj tehnici i tehnologiji, deca u Robokodu izučavaju niz programskih jezika, različitih softverskih razvojnih okruženja i dovoljno tehničkih izraza na engleskom jeziku, kako bi prolaskom kroz Robokodovce kurseve još u periodu osnovne škole dostigli odlične predispozicije za dalje školovanje u bilo kojoj oblasti tehnike, pa i drugih disciplina.

  1. Da li je upis u toku? Gde i kada roditelji mogu da vas pronađu?

Polaznici se mogu upisati kad god žele a mi ćemo prilagoditi grupe da novi članovi mogu da prate i uče a da ne ometaju one koji su već članovi Robokoda. Možete nas naći u našoj učionici koja se nalazi na adresi Partizanski put 1b (iza marketa IDEA, prekoputa  glavne Autobuske stanice), a možete nas kontaktirati na telefon 064/86-87-822 ili preko društvenih mreža, Facebook: Robokod Vranje ili Instagrama: robokodvranje, ili putema mejla robokod.vranje@gmail.com