Poznato je da deca lakše od odraslih uče strane jezike, ali to ne umanjuje dilemu kada je najbolje dete upisati na kurs jezika. Kada je dete dovoljno naučilo svoj jezik da bi se upustilo u učenje novog?

 Koliko dugo postoji agencija English Together?

Najpre, smatram da je bitno reći da agencija English Together postoji i radi od 1999. godine. Radili smo na više adresa, ali od 2005. godine smo u ulici Kneza Miloša 60, pored Gradskog parka u Vranju. Nudimo engleski, francuski, nemački i grčki jezik, ali je intresovanje za engleskim jezikom ipak dominantno. Za ostala tri jezika imamo povremene upite i povremeno držimo nastavu.

Budući da je pandemija izazvana korona virusom učinila svoje, a postojeće mere ne dozvojavaju veća okupljanja,  kako održavate nastavu?

Zbog trenutne epidemiološke situacije, nastavu obavljamo online, putem programa Skype. Nadamo se da ćemo se uskoro vratiti u učionice, jer je ipak rad uživo najbolji moguć, sve ostale varijante imaju određene nedostatke. Kada su nastavnik i učenici u učionici, tada se ostvaruje interakcija kakvu nijedna online platforma ne može da nadoknadi.

Kada je pravo vreme da vaše dete počne da uči strani jezik?

Što se tiče pravog vremena da dete počne da uči strani jezik, najbolje je što ranije, jer na nižem uzrastu deca usvajaju strani jezik kao što usvajaju maternji. Ne uče ga, već ga usvajaju. Mi smatramo da je najbolje da dete krene od prvog, drugog ili trećeg razreda osnovne škole. U prvom i drugom razredu, deca kod nas razvijaju veštine govora i slušanja, a od trećeg razreda se uvode i veštine pisanja i čitanja. Učenje jezika je proces koji traje, a u agenciji English Together postoji zaokruženi proces, od prvog razreda osnovne škole sve do nivoa B2 ili C1, koje učenici polažu kada su srednjoškolci (o tim nivoima biće reči kasnije).

Koje su prednosti ranog učenja jezik? Da li je neophodna osnovna baza na maternjem jeziku?

Prednosti ranog učenja jezika su velike jer na mlađem uzrastu, sve do 11. ili 12. godine života, deca usvajaju jezik, a to je bitno jer se u tom periodu reči i izrazi deci urezuju u pamćenje i tu ostaju zauvek. Ipak, to nije dovoljno. Treba nastaviti sa učenjem i kasnije, jer učenje jezika podrazumeva savladavanje određenih veština, koje treba razviti do određenog nivoa koji omogućava uspešno korišćenje tog jezika, kako usmenim, tako i pismenim putem.

Da li deca mogu usvajati dva strana jezika istovremeno i da li su deca iz bilingvalnog okruženje u prednosti?

Što se tiče usvajanja dva jezika istovremeno, to je zanimljivo pitanje. Naime, deca su sposobna da usvajaju i koriste više jezika istovremeno bez većih problema. Ne treba da postoji bojazan da će kod dece doći do mešanja jezika, konfuzije u glavi, itd. Ja sam lično upoznao decu nižih razreda osnovne škole iz bilingvalne (dvojezične) porodice mog prijatelja, koja govore više jezika, tačnije rečeno 4 (četiri), i to: španski (maternji, jer im je majka Španjolka), srpski (jer im je otac Srbin), nemački (jer žive u Nemačkoj i koriste taj jezik u školi), i po malo engleski (jer njihovi roditelji međusobno komuniciraju na engleskom, a deca ga takođe uče u školi kao strani jezik).

Da li se na kurs upisuju i odrasli?

Jezik mogu da uče i odrasli. Naravno, oni ne mogu da ga usvajaju kao deca, već moraju da ga uče. U našoj školi postoji nastava engleskog jezika za odrasle, od početnog A1 nivoa, preko A2 i B1, sve do B2 nivoa. Učenje kod odraslih ide malo teže nego kod dece, teže izgovaraju reči, itd., ali oni koji su uporni, mogu da ostvare solidne rezultate i solidno savladaju jezik.

Čime biste se pohvalili danas?

Da se vratim na početak i zaokruženi proces učenja koji sam pominjao. Što se engleskog jezika tiče, kod nas u agenciji deca mogu da uče engleski jezik od prvog razreda osnovne škole sve do nivoa B2 ili C1. Da malo približim ta dva nivoa čitaocima. To su vrlo visoki nivoi poznavanja jezika, naročito C1. Posle njega postoji i nivo C2, kao najviši nivo poznavanja engleskog jezika, ali mi taj nivo ne predajemo kod nas u školi, jer smatramo da nije neophodan. Onaj ko položi B2 ili, još bolje, C1, ima poznavanje engleskog jezika na zaista vrlo visokom nivou. Kada mi to procenimo, a to je negde oko osmog razreda osnovne škole, onda učenike usmeravamo ka pripremi za nivo B2, a potom C1. Priprema za sam B2 nivo traje dve školske godine, i kada se učenici spreme za taj ispit, onda ga polažu u Nišu, u junskom ispitnom roku. Polaganje ispita organizuje British Council (Britanski Savet), a to je organizacija za promociju jezika i kulture Velike Britaije širom sveta. Mi sa njima sarađujemo od 2005. godine, i do sada se za dva gore pomenuta ispita spremalo i položilo preko 300 učenika u našoj agenciji, na šta smo naročito ponosni. Učenici koji polože dobijaju međunarodno priznate sertifikate o poznavanju engleskog jezika. Primene tih sertifikata su brojne: od mogućnosti prijavljivanja na inostrane fakultete koji zahtevaju posedovanje tih sertifikata jer se nastava na njima sluša na engleskom jeziku, preko osposobljenosti da se koristi jezik u intervjuima za posao, na sastancima u kompanijama gde se to zahteva, pisanje izveštaja, formalnih i neformalnih mejlova,  itd.

Sve ovo ne bi bilo moguće bez dobre osnove koju učenici kod nas stiču u nižim razredima, a za to su zaslužne moje dugogodišnje koleginice Suzana Tasić i Maja Đorić, kao i koleginica Tijana Stevanović, koja povremeno radi kod nas. Zahvaljujući njihovom radu, deca stiču odličnu osnovu koja im kasnije omogućava da se spremaju za tako ozbiljne ispite kao što su B2 ili C1.

Gde roditelji mogu da vas nađu?

Agencija English Together se nalazi na adresi Kneza Miloša 60 u Vranju. Broj telefona vlasnika Dejana Stankovića je 064 2330 731. Takođe postoji i Facebook stranica Dejana Stankovića, na kojoj povremeno obaveštavamo o radu i uspesima naših polaznika.

„Zahvaljujem se  portalu Pod Pržar Press na ukazanoj prilici da govorim o potrebi učenja stranih jezika, kao i onome što mi radimo u agenciji za strane jezike English Together u Vranju“, rečima zahvalnosti završavamo razgovor sa Dejanom Stankovićem, profesorom engleskog jezika uz podsećanje da je čovek bogat onliko koliko jezika zna.