Povodom netačnih navoda da je Grad Vranje odgovoran za ukidanje prevoza učenika na teritoriji gradske opštine Vranjska Banja, rukovodstvo Grada oglasilo se saopštenjem:
„U budžetu lokalne samouprave, u skladu sa čl. 189. stav 5 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, obezbeđuju se sredstva za prevoz učenika osnovne škole na udaljenosti većoj od četiri kilometra od sedišta škole. Imajući u vidu da je zahtev za davanje saglasnosti da škola organizuje prevoz svojih učenika u novoj kalendarskoj godini, od strane direktorke škole stigao ovog jutra, Gradsko veće je na vanrednoj sednici donelo zaključak o davanju saglasnosti da direktorka OŠ “Predrag Devedžić” organizuje prevoz učenika, u skladu sa Zakonom.
Grad Vranje će, kao odgovorna lokalna samouprava, i dalje insistirati na poštovanju zakonskih procedura i poziva sve strane da ih poštuju, kako bi pre svega učenici imali bezbrižno detinjstvo i olakšan pristup sistemu obrazovanja”, navodi se u saopštenju rukovodstva Grada.