Bez obzira što ne priznajemo nadležnost Saveta za štampu, bez obzira što smatramao da je izrečena mera nepotrebna jer je izrečena samo zbog toga što je portal Podpržarpress bez ikakve redakcijske intervencije, dakle u celosti, prenela saopštenja GrO SNS Vranje, a koja se odnose na permanentno izvešavanje jednog medija, jednog novinara, jednog urednika, rečnikom koji je mnogo oštriji i pogrdniji od spornih saopštenja, a da pri tom Savet za štampu tom mediju, koji priznaje njegovu nadležnost, do sada nije izrekao nikakvu meru, odlučili smo da javnu opomenu objavimo.

Na osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vlado Mareš, Tamara Skrozza, Dragan Đorđević, Zlatko Čobović, Ljiljana Smajlović, Zorica Višnjić, Vida Petrović Škero, Snežana Andrejević, Jelka Jovanović, Bojan Cvejić i Olivera Milošević, na sednici održanoj 26.11.2020. godine, jednoglasno izriče

JAVNU OPOMENU

Tekstovima “SNS Vranje: Borićemo se još jače za lepšu i čistiju Vranjsku Banju“ i „SNS Vranje: Gospodo, u vaše su lopovsko vreme, ne samo pretili novinarima, nego su novinare ubijali“, objavljenim 14. i 15. oktobra 2020. godine, portal “Podprzarpress.rs“ prekršio je tačku 6 Odeljka IV (Odgovornost novinara) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da poštuje etiku i kulturu javne reči.

Odluka Komisije biće objavljena na sajtu Saveta za štampu (www.savetzastampu.rs) i dostupna javnosti.

OBRAZLOŽENJE

Saša Stojković, glavni i odgovorni urednik portala „Infovranjske.rs“ podneo je žalbu Savetu za štampu zbog toga što je „Podprzarpress.rs“ objavio uvredljiva saopštenja Srpske napredne stranke koja se odnose na redakciju portala čiji je urednik, zaposlene na tom portalu i njihove porodice. „Takođe, smatramo da je portal potprzarpress.rs direktno učestvovao u hajci na novinara i redakciju, time što je u svojoj redakcijskoj najavi čitocima sugerisao da je saopštenje SNS-a upereno protiv pisanja Info Vranjskih, iako se naša redakcija nigde ne pominje u saopštenju”, naveo je, između ostalog, u žalbi.

Redakcija portala „Podprzarpress.rs“ nije odgovorila na žalbu.

Komisija za žalbe je zaključila da su objavljena saopštenja nesumnjivo uvredljiva i napisana sa ciljem da se diskredituje, pre svega novinar Slavomir Kostić, ali i cela redakcija portala „Infovranjske.rs“. To što su u celini i tačno preneli stranačko saopštenje portal ne amnestira od odgovornosti za objavljeni uvredljivi sadržaj, jer su mediji odgovorni za sve sadržaje koje odluče da objave.

Članovi Komisije apeluju na sve medije da ne objavljuju stranačka saopštenja koja sadrže uvrede, klevete i neprimeren rečnik. Mediji nemaju nikakvu obavezu da prenose sva saopštenja koja im dostave političke partije, a svojom odlukom da objave ovakve uvredljive tekstove direktno krše Kodeks novinara Srbije.

Većina članova Komisije smatrala je i da je posebno neprihvatljivo što je uz saopštenje objavljena i fotografija mesta ubistva novinara Milana Pantića, jer je time to ubistvo zloupotrebljeno za politički obračun, a da se nije vodilo računa o tome koliko to povređuje osećanja porodice stradalog novinara. Jedna članica Komisije ocenila je da tu fotografiju treba objavljivati, jer treba stalno podsećati na to, još uvek nerešeno ubistvo i ne dozvoliti da se ono zaboravi.

Beograd, 26.11.2020.                                                                                                                            Predsedavajući Vlado Mareš